2016 Kia Rio Hayon 5 LX PLUS 
in Lévis 

60,287 km
Ext: White Int: Dark grey
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-1
  Kia RIO 2016 - Photo #1
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-2
  Kia RIO 2016 - Photo #2
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-3
  Kia RIO 2016 - Photo #3
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-4
  Kia RIO 2016 - Photo #4
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-5
  Kia RIO 2016 - Photo #5
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-6
  Kia RIO 2016 - Photo #6
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-7
  Kia RIO 2016 - Photo #7
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-8
  Kia RIO 2016 - Photo #8
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-9
  Kia RIO 2016 - Photo #9
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-10
  Kia RIO 2016 - Photo #10
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-11
  Kia RIO 2016 - Photo #11
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-12
  Kia RIO 2016 - Photo #12
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-13
  Kia RIO 2016 - Photo #13
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-14
  Kia RIO 2016 - Photo #14
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-15
  Kia RIO 2016 - Photo #15
 • 2016 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Dark grey, , 9495. Norm Auto. J35337-16
  Kia RIO 2016 - Photo #16