2013 Kia Rio Hayon 5 portes LX 
in Lévis 

175,882 km
Ext: White Int: Grey
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-1
  Kia RIO 2013 - Photo #1
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-2
  Kia RIO 2013 - Photo #2
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-3
  Kia RIO 2013 - Photo #3
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-4
  Kia RIO 2013 - Photo #4
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-5
  Kia RIO 2013 - Photo #5
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-6
  Kia RIO 2013 - Photo #6
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-7
  Kia RIO 2013 - Photo #7
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-8
  Kia RIO 2013 - Photo #8
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-9
  Kia RIO 2013 - Photo #9
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-10
  Kia RIO 2013 - Photo #10
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-11
  Kia RIO 2013 - Photo #11
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-12
  Kia RIO 2013 - Photo #12
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-13
  Kia RIO 2013 - Photo #13
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-14
  Kia RIO 2013 - Photo #14
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-15
  Kia RIO 2013 - Photo #15
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-16
  Kia RIO 2013 - Photo #16
 • 2013 Kia RIO used pre-owned, Ext:White, int:Grey, , 5495. Norm Auto. J82892-17
  Kia RIO 2013 - Photo #17
  <